-ULAŞTIRMA BAKANI’NDAN YABANCI PLAKA YANITI

ANKARA (ANKA) – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini, tahsilatın yapılabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarının ise Maliye Bakanlığı koordinasyonunda devam ettiğini söyledi.


CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma Bakanı, otoyol ve boğaz köprülerinden geçen araçlardan, yasal olarak geçiş ücreti muafiyeti verilen araçlar (ambulans vb.) haricindeki tüm araçlardan yurt dışı ya da yurt içi plaka ayrımı yapılmaksızın geçiş ücreti alındığını belirtti.


Ulaştırma Bakanı, otoyol ve Boğaz Köprülerinden ücret ödemeden ihlalli geçiş yapan yabancı plakalı araç sürücülerinden geçiş ücretlerinin ve idari para cezalarının tahsili için Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 33'üncü maddesi ile Karayollarını Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da gerekli yasal düzenlemeler yapıldığını ifade etti.


Ulaştırma Bakanı, bu kanun maddesi ile Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 30'uncu maddesine eklenen 8'inci fıkra ile "Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalara uygulanacak olan bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezaları ile geçiş ücretleri ve ikinci fıkrasında yer alan idari para cezaları tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilir. Tahsilat gerçekleşmeden yabancı plakalı aracın ülkeyi terk etmesine izin verilmez. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca müştereken altı ay içinde belirlenir. Uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır" hükmünün konulduğunu kaydetti.


Bu konuda yasal mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılarak uygulanmasına yönelik olarak Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile müştereken hazırlanan Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmeliğin  17 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydeden Ulaştırma Bakanı, tahsilatın yapılabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarının ise Maliye Bakanlığı koordinasyonunda devam ettiğini söyledi. (ANKA)


(MG/HND)