Fetö’nün, Arapça olimpiyatlarından muradı nedir?

Bilen bilir: TRT, „Güzel Kuran okuma yarışması“ düzenliyormuş. (Resimlerini gördüm; seyretmedim ve seyretmeyeceğim). Diğer kökü dışarıda yetenek yarışmaları gibi, bu da kapitalizme, insanların dikkatlerini dağıtmaya, onları lüzumsuz/ anlamadıkları şeyler hakkında tartıştırmaya, kitleleri eğlenceler/ iddialaşmalar aracılığıyla uyuşturmaya hizmet eden bir etkinliktir. Marx’ın, „Din halkın afyonudur!“ sözü, bu örnekte tam bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir zamanlar nasıl ki „Türkçe olimpiyatları“ halkın afyonu olma misyonunu üstlendiyse, bugün de, yine aynı kafadakiler, yani TRT içindeki (kripto) FETÖcüler, „Kuran okuma olimpiyatları“ düzenleyerek sürdürmektedirler HİZMETlerini. Yersen!

*

FETÖcülerin aldatma oyunları bitmiyor, bitmez. FETÖ, son çözümlemede, kapitalist sistemin ta kendisidir. Yani, FETÖcülüğün, adını aldığı kişiyle ilgisi çüzidir. Emperyalist bir projedir ve burada da „Şeyh“ uçmamakta, onu Üst Çete/ emperyalizm uçurmaktadır. İstese de Türkiye’ye gönderilmez. En ufak bir „Hata yaptım!“ moduna girmesi durumunda, ABD/ CIA/ FBI vb. onun evine ateş salacak, yuvasını yıkacak, birliğini bozacak, duygularını sinesinde bırakacak ve önünü kesecektir!..

SİSTEM’in ne olursa olsun sürdürülebilmesi, ancak bu oyunlarla sağlanabiliyor. Şu anda „İdare“den rahatsızlar. Bu yüzden oyunlarını hem Hükümeti düşürme, hem de hala büyük ölçüde (ağababalarıyla birlikte) ellerinde tuttukları sömürgen sistemi sürdürme yönünde uyguluyorlar. Bunlar, „Tavşana ‘kaç’ de; tazıya ‘tut’ de!“ ve „At izini it izine karıştırma!“ oyunlarıdır. Kapitalizmde ne çeteler tükenir, ne de bu tür oyunlar. Çünkü, insanlık dışı bu sömürü düzenini bu tür oyunları uygulamadan yürütemezsiniz…

*

Daha önce de birkaç defa yazdım: Hükümet, bazı nedenlerle FETÖcülüğün ne olduğunu tam olarak ayamama zaafı içinde bocalamaktadır. Bu „ayamama“nın bir kısmı da „aymak istememe“ durumudur. Bence bu ay(a)mamanın başlıca dört nedeni vardır:

1) Hükümet yetkililerinin birçoğu, diyalektik düşünme yeteneğinden yoksun, İslam’dan başka din, kargadan başka kuş, herro veya merro dışında bir seçenek tanımama şartlanmalarıyla yetiştirilmiş insanlardır. Bazen mim demeden minareyi anlayabilseler de, Türkçe veya Kuran olimpiyatlarından FETÖ’yü anlama yetenekleri yoktur. (Belge: FETÖ, „Hocaefendi“yken, Türkçe Olimpiyatları’nda huşu içinde mayışmaları!).

2) Emperyalizm donanımlı FETÖ’nün de eli armut toplamamakta, çeşitli kanallarla CD, gizli görüntü, gizli hesap, Zarrap-Marrap tehditlerinde bulunmakta; Hükümet üyelerine, „Bylock-Mylock deyip duruyorsun, tamam da, daha ileri gidersen, birçok elemanının ipliğini pazara çıkarırım! Kasalarım ‘belge’ dolu!“ sinyali vermektedir.

3) FETÖ; İslam ile, Hadis ile, Peygamber ile, Kuran ile, Allah ile, tarikat ile… aldatmaktadır. Bu kelimeleri duyduklarında korku ve kendinden geçiş huşusuna giren Hükümet üyelerinin, o anda aldatılıyor olabileceklerini düşünme iradeleri kalmamaktadır. (Yıllarca Gökçe Fırat’ı Atatürkçü sanıp savunan embesillere buradan selam göndersem mi!).

4) „Ant olsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız!“ (Kaf. 16). Memleket dahilinde iktidar olanların yanlarındaki danışmanların bir kısmının kripto FETÖcü olmama olasılığı yoktur. Bu durumda, onların, danışmanlıklarını yaptıkları iktidar yetkililerine açıkça söylemeseler de söyledikleri şey, Sure’deki gibidir: „Ant olsun ki, sizi biz iktidara getirdik ve nefsinizin size fısıldadıklarını biliyoruz. Biz size şah damarınızdan daha yakınız!“

*

Hükümet ve RTÜK (ki orada da bir sürü kripto FETÖcü olduğu gün gibi aşikardır!) TRT’nin yayınladığı „Kuran Olimpiyatları“nın FETÖ işi olduğunu ya hiç ayamayacak veya (aymışsa) Müslümanlıkla/ Türkiye’yle/ Hükümet’le savaşa devam edecektir…

*

Tam yazıyı bitirme ihtiyacı hissederken, başlıkta yönelttiğim soruyu cevaplamadığımı anladım: FETÖ, „Arapça Olimpiyatları“nı neden düzenlemektedir?

Cevabım kısa olacak: FETÖ’nün ana stratejisi, tabii ki ait olduğu Üst Çete’ninki gibidir:

BÖL, GER, SAVAŞTIR!