-CHP’Lİ ÖZTRAK: EKONOMİYE KORTİZON TEDAVİSİ UYGULANMAKTA

ANKARA (ANKA) – CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, “Ekonomideki kırılganlıkları çözmek yerine bir yandan büyüme rakamlarına makyaj yapılırken diğer yandan ekonomiye de kortizon tedavisi uygulanmaktadır” dedi.


-“YENİ MİLLİ GELİR RAKAMLARI GÜVEN VERMEMEKTE”-


 Öztrak, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:


“Ekonomideki kırılganlıkları çözmek yerine bir yandan büyüme rakamlarına makyaj yapılırken diğer yandan ekonomiye de kortizon tedavisi uygulanmaktadır. Bu nedenle yılın ilk yarısında yakalanan büyüme, sürdürülebilirlik riskiyle karşı karşıyadır. TÜİK tarafından geçen yıl revize edilen yeni milli gelir rakamları güven vermemektedir. Yine TÜİK tarafından yayımlanan sanayi ve inşaat sektörüne ait kısa dönemli istatistikler ile yeni milli gelir ve katma değer rakamları arasındaki büyük uyumsuzluklar, veri kalitesi problemlerinin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu yılın ikinci üç ayında sanayideki üretim artışı sadece yüzde 2,1 iken, aynı dönem için açıklanan sanayi büyümesi yüzde 6,3’tür.


Ayrıca, TÜİK önceki dönemlere ait rakamlarda ciddi revizyonlar yapmaya devam etmektedir. Bu yılın ilk üç ayında sanayi ve inşaat katma değerindeki artış sırasıyla yüzde 5,3 ve yüzde 3,7 olarak açıklanmışken; yapılan revizyonla söz konusu büyüme hızları sırasıyla yüzde 6,7 ve yüzde 6’ya çekilmiştir. Bu boyutta revizyonlar anlaşılır gibi değildir.


-“KİŞİ BAŞINA GELİR DE 2008 YILINDAKİ 10.931 DOLARLIK SEVİYENİN DE ALTINDADIR”-


Ancak tüm makyaja rağmen dolar cinsinden milli gelir gerilemeye devam etmektedir. Nitekim, 2017’nin ikinci üç ayı itibariyle yıllıklanmış GSYH 834 milyar dolarla 2011 seviyelerine düşmüştür. Yine 2016 sonunda 10.883 dolar olan ve bu yılın ilk yarısı itibariyle 10.519 dolar seviyelerine inen kişi başına gelir de 2008 yılındaki 10.931 dolarlık seviyenin de altındadır.


Bu yılın ilk ve ikinci üç ayında inşaat yatırımlarındaki artış sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 25 iken; makine-teçhizat yatırımları aynı dönemlerde sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 8,6 düşmüştür. Dolayısıyla sağlanan tüm teşviklere rağmen yatırımcılar geleceğe güven duymamakta; kaynaklar ülkenin uzun dönemde üretim kapasitesini artıracak yatırımlar yerine kısa dönemde rant yaratacak inşaat sektörüne yönelmektedir. Diğer taraftan bu harcamaları sürdürmek mali dengeler dikkate alındığında oldukça zor görülmektedir.


-“CUMHURBAŞKANININ SON AÇIKLAMALARI İSE ADETA BENZİN DÖKMEKTEDİR”-


Bu büyüme modeli sürdürülebilir değildir. Ekonomide şişen balonlara ve büyüyen yangına AKP Genel Başkanı olan ama hukuken yaptıklarında sorumlu tutulamayan Cumhurbaşkanının son açıklamaları ise adeta benzin dökmektedir.” (ANKA)


(MG/HND)